Algemene voorwaarden BookSpot Lezersprijs en Lezersjury 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de BookSpot Lezersprijs en Lezersjury 2019.

De BookSpot Literatuurprijs Fictie en Non-fictie is de bekroning van het beste literaire Nederlandstalige boek die wordt uitgereikt door een vakjury van beroepsrecensenten uit Nederland en Vlaanderen. Naast de BookSpot Literatuurprijs is er ook de BookSpot Lezersprijs. Deze prijs ter waarde van € 10.000 wordt uitgereikt door een lezersjury van bevlogen lezers uit Nederland en Vlaanderen (BookSpot Lezersjury).

De verkiezingen worden georganiseerd door de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor fictie en non-fictie, gevestigd te (1934 BB) Egmond aan den Hoef aan de Herenweg 233 (Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs) en BookSpot B.V., gevestigd te (1243 JJ) ‘s – Graveland aan de Noordereinde 56 (BookSpot).

Met het uitbrengen van een stem en/of het opgeven voor de BookSpot Lezersjury verklaren stemmers en aanmelders voor de BookSpot Lezersjury deze voorwaarden te hebben gelezen en verklaren zich akkoord met de inhoud ervan.

 1. Reglement BookSpot Lezersprijs
  • 1.1 Een vakjury van beroepsrecensenten selecteert de 30 beste literaire Nederlandstalige boeken die verschenen zijn tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019. Deze boeken vormen samen de BookSpot Literatuurprijs Longlists: 15 in de categorie fictie en 15 in de categorie non-fictie.
  • 1.2 De BookSpot Literatuurprijs Longlists worden op 4 september 2019 gepubliceerd op de website van de BookSpot Literatuurprijs. Vanaf dat moment kan er gestemd worden via een openbare stemmodule tot en met 1 oktober 2019 via de volgende websites: www.bookspotlezersprijs.nl en bookspotlezersprijs.be (BookSpot Lezersprijs Websites).
  • 1.3 In de eerste stemronde stemt het publiek via de BookSpot Lezersprijs Websites op maximaal drie boeken van de BookSpot Literatuurprijs Longlists. Op 3 oktober 2019 wordt bekend gemaakt welke 3 boeken de meeste stemmen hebben ontvangen. Deze boeken worden geplaatst op de BookSpot Lezersprijs Top 3.
  • 1.4 Het publiek kan zich opgeven voor de BookSpot Lezersjury tussen 5 juni en 15 juli 2019. De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs en BookSpot selecteren 50 leden voor de BookSpot Lezersjury uit alle belangstellenden, waarvan 25 deelnemers afkomstig zijn uit Nederland en 25 deelnemers uit Vlaanderen. Eind juli krijgen de geselecteerden voor de BookSpot Lezersjury hiervan bericht. De BookSpot Lezersjury wordt geleid door juryvoorzitter Susan Smit of een ander door de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs te selecteren juryvoorzitter.
  • 1.5 Op 3 oktober 2019 wordt de tweede stemronde geopend voor het publiek via de openbare stemmodule op de BookSpot Lezersprijs Websites. In deze stemronde mag het publiek tot 7 november 2019 op maximaal 1 boek stemmen van de BookSpot Lezersprijs Top 3.
  • 1.6 Het beraad van de BookSpot Lezersjury waarin het winnende boek wordt bepaald, vindt plaats op 7 november 2019. Aansluitend wordt de winnaar van de BookSpot Lezersprijs 2019 bekend gemaakt.
 2. Deelnamevoorwaarden stemmen BookSpot Lezersprijs
  • 2.1 Deelname aan de stemrondes staat open voor personen van 18 jaar of ouder die woonachtig zijn in Nederland of Vlaanderen.
  • 2.2 Van deelname aan het stemmen zijn uitgesloten medewerkers van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor fictie en non-fictie of een van de organisaties die direct of indirect in organisatorische zin betrokken zijn bij de BookSpot Literatuurprijs en Lezersprijs.
  • 2.3 Door te stemmen, maakt de stemmer automatisch kans op één van de 6 prijzen met een totale waarde van (nog te bevestigen)
  • 2.4 Iedere deelnemer moet bij het uitbrengen van een stem zijn of haar voor- en achternaam opgeven samen met een geldig e-mailadres.
  • 2.5 Per e-mailadres kan maximaal één keer worden gestemd. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deelname aan het stemmen op de BookSpot Lezersprijs.
  • 2.6 De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs en BookSpot hebben te allen tijde het recht om bij het vermoeden van fraude, misbruik of onsportieve deelname aan het stemmen op de Lezersprijs, zonder opgaaf van redenen, stemmen niet mee te tellen.
  • 2.7 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contanten, andere producten of diensten.
  • 2.8 De aanwijzing van de winnaars van de prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.
  • 2.9 De winnaar ontvangt via het door die deelnemer opgegeven communicatieadres bericht van de gewonnen prijs.
  • 2.10 Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd.
  • 2.11 Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs aan de winnaar per post worden verzonden, of wanneer de aard van de prijs dit noodzakelijk maakt, op een andere wijze aan de winnaar worden overhandigd.
  • 2.12 De persoonsgegevens van de stemmer worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het uitvoering geven aan de stemming en de uitreiking van de prijs, behalve indien hij of zij daar toestemming voor heeft gegeven.
 3. Deelnamevoorwaarden BookSpot Lezersjury
  • 3.1 Op de BookSpot Lezersprijs Websites kunnen belangstellenden zich via een online formulier opgeven voor deelname aan de BookSpot Lezersjury.
  • 3.2 Belangstellenden moeten bij hun aanmelding voor de BookSpot Lezersjury naast hun NAW-gegevens, ook hun social media profielen (waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter, voor zover van toepassing) opgeven en een motivatie van maximaal 500 woorden waarom zij voor de BookSpot Lezersjury geselecteerd moeten worden.
  • 3.3 Met het aanmelden voor de BookSpot Lezersjury, verklaart de belangstellende dat hij of zij:
   1. bereid en in staat is om op eigen kosten en gelegenheid de drie boeken op te halen van de BookSpot Lezersprijs Top 3 op 5 oktober 2019 in Amsterdam;
   2. aanwezig zal zijn bij het beraad van de BookSpot Lezersjury op de dag van de uitreiking van de BookSpot Lezersprijs welke zal plaatsvinden op 7 november 2019;
   3. bereid en in staat is om voorafgaand aan het overleg van de BookSpot Lezersjury de drie boeken van de BookSpot Lezersprijs Top 3 te lezen en zich er een oordeel over te vormen.
   4. actief de BookSpot Lezersprijs Top 3, de Lezersprijs en de BookSpot Lezersjury zal promoten via de persoonlijke social media accounts; en
   5. actief te zullen meewerken aan en ook toestemming zal verlenen voor het gebruik van zijn/haar beeltenis in het kader van figureren en/of optreden (in woord en/of beeld) in reclamecampagnes en de promoties in de media, zowel online als offline, waaronder publiciteit via de televisie, waarmee de bekendmaking van de BookSpot Lezersprijs Top 3, de samenstelling van de BookSpot Lezersjury en de toewijzing en de uitreiking van de BookSpot Lezersprijs gepaard zullen gaan.
  • 3.4 De belangstellenden die niet zijn geselecteerd voor de BookSpot Lezersjury ontvangen uiterlijk 1 september 2019 bericht.
  • 3.5 De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs en BookSpot hebben het laatste woord in de samenstelling van de BookSpot Lezersjury. Over de samenstelling en de totstandkoming van de BookSpot Lezersjury wordt niet gecorrespondeerd.
  • 3.6 De leden van de BookSpot Lezersjury zijn verplicht om de uitslag van het juryberaad geheim te houden tot het moment van de bekendmaking van de winnaar van de BookSpot Lezersprijs 2019.
  • 3.7 Het beraad van de BookSpot Lezersjury zal plaatsvinden op een nader door de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs te bepalen wijze. De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs en BookSpot kunnen, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de opzet van het juryberaad wijzigen of aanpassen.
  • 3.8 De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs en BookSpot hebben te allen tijde het recht om bij het vermoeden van fraude, misbruik of onsportieve deelname aan de BookSpot Lezersjury, zonder opgaaf van redenen, een lid van de BookSpot Lezersjury uit te sluiten van deelname.
  • 3.9 De persoonsgegevens van belangstellenden voor de BookSpot Lezersjury worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het selecteren van de BookSpot Lezersjury, het contacteren van de geselecteerde leden van de BookSpot Lezersjury en de niet-geselecteerde belangstellenden. De persoonsgegevens van de leden van de BookSpot Lezersjury worden ook gebruikt voor publicitaire en promotionele doeleinden van en voor de BookSpot Literatuurprijs en Lezersprijs.
  • 3.10 Op de in deze voorwaarden verwoorde winactie zijn de regels van de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
  • 3.11 Voor meer informatie of eventuele klachten kan contact worden opgenomen met Jeroen Kans, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..